Stichting Sientje van Houten

KVK nummer: 41192838

RSIN nummer: 804641584


Doelstelling

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.


Beleidsplan

Het instellen van een prijs vernoemd naar Gerrit van Houten waardoor een kunstenaar kan wonen en werken in een atelier in Blaricum.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

De heer H.J. Gijselman, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Instelling Gerrit van Houten prijs in samenwerking met stichting Gerrit van Houten.


Financiële verantwoording

Sientje van Houten 2019

Financiële jaarstukken St.Sientje 2021


Budget lopend kalenderjaar

Praktisch het gehele budget is voor langere tijd toegezegd ter realisering van de Gerrit van Houten prijs.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.