Stichting Sientje van Houten

KVK nummer: 41192838

RSIN nummer: 804641584

Bezoekadres: Torenlaan 64, 1251 HL Laren

Postadres: Postbus 176, 1250 AD Laren

Telefoon: 06-20595283


Doelstelling

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.


Beleidsplan 2024-2028

Het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur door middel van het verstrekken van renteloze leningen en subsidies à fonds perdu.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

Mevrouw L.H. Steenhuisen-Bouter, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten 2023

Door terugbetaling van de lening die voor het atelierproject aan de Dooyewaard Stichting werd verstrekt kwamen gelden vrij die overeenkomstig het beleidsplan 2024-2028 (vastgesteld in 2023) zijn aangewend.


Financiële verantwoording

Financiële jaarstukken 2022


Budget lopend kalenderjaar

Praktisch het gehele budget is voor langere tijd toegezegd ter realisering van de Gerrit van Houten prijs.


Aanvraag

Het bestuur van de stichting heeft een groot netwerk van potentiële begunstigden. Desondanks staat het eenieder vrij om aanvragen in te dienen via Postbus 176, 1250AD Laren. Heeft u op uw aanvrage binnen één maand niets vernomen dan moet u deze als afgewezen beschouwen.