Stichting tot steun aan de Dooyewaard Stichting

KVK nummer: 32172277

RSIN nummer: 822453824


Doelstelling

Het ondersteunen van de Dooyewaard Stichting.


Beleidsplan

Geen.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.J.T. Rutgers, secretaris/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

De Stichting ondersteunt de Dooyewaard Stichting door fondsen te werven en die door te storten aan de Dooyewaard Stichting à fonds perdu of als lening om investeringen te dekken.

Gelet op de pandemie hebben in 2020 geen extra activiteiten plaatsgevonden en is slechts geconsolideerd.


Financiële verantwoording

2020


Budget lopend kalenderjaar

€ 5.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.