Stichting Vrienden van Huis Dedel

KVK nummer: 70415625

RSIN nummer: 858310715


Doelstelling

De ondersteuning in materiële zowel als immateriële zin van de Stichting Design Museum Dedel, gevestigd te ‘s-Gravenhage, hierna ook aan te duiden als ‘het Museum’ het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten voor vrijwilligers welke betrokken zijn bij het museum.


Beleidsplan

 


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Martijn F. Le Coultre, voorzitter

Max Pieter Fränkel, secretaris penningmeester

Anna H. Talsma-Zinkweg, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Géén, anders dan volgens doelstelling.


Financiële verantwoording

Rapport 2022 St. Vrienden van Huis Dedel


Budget lopend kalenderjaar

€ *


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


 Statuten

statuten

kvk okt 2023


 Jaarverslagen

jaarverslag DMD vrienden 2022