Stichting Vrienden van Huis Dedel

KVK nummer: 70415625

RSIN nummer: 858310715


Doelstelling

De ondersteuning in materiële zowel als immateriële zin van de Stichting Design Museum Dedel, gevestigd te ‘s-Gravenhage, hierna ook aan te duiden als ‘het Museum’ het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten voor vrijwilligers welke betrokken zijn bij het museum.


Beleidsplan

 


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Martijn F. Le Coultre, voorzitter

Max Pieter Fränkel, secretaris penningmeester

Robert J.C. Neeleman, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Géén, anders dan volgens doelstelling.


Financiële verantwoording

 


Budget lopend kalenderjaar

€ *


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


 Statuten

Statuten Stichting Vrienden van Huis Dedel


 Jaarverslagen