Stichting Design Museum Dedel

KVK nummer: 70409714

RSIN nummer: 858309324


Doelstelling

De realisatie en instandhouding van een museum in Nederland, en in het bijzonder in en bij Huis Dedel aan de Prinsegracht 15 te ’s-Gravenhage, voor toegepaste kunst, ontwerp- en sierkunst alsmede voor uitingen van reclame; het organiseren en verzorgen van tentoonstellingen, zowel nationaal als internationaal; het uitgeven en verzorgen van publicaties, ook in digitale zin; het organiseren van bijeenkomsten en lezingen op het gebied van kunst en cultuur; de restauratie en onderhoud van het rijksmonument Huis Dedel, zulks mede met het oog op een duurzame exploitatie als museum.


Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2026
Het organiseren van tentoonstellingen culturele activiteiten op het gebied primair van twee dimensionaal design.
Gestreefd wordt naar 40.000 bezoekers in het jaar 2032.
Voorts de ondersteuning van de restauratie van Huis Dedel.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.P. Fränkel

Mevrouw A.H. Talsma-Zinkweg

De heer R.G. Smith, secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Geen, anders dan volgens de doelstelling.


Financiële verantwoording

2022

anbi formulier 2022


Budget lopend kalenderjaar

€ 250.000,00


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Afschrift oprichting Stichting Design Museum Dedel


Jaarverslagen

jaarverslag DMD 2022