Stichting Design Museum Dedel

KVK nummer: 70409714

RSIN nummer: 858309324


Doelstelling

De realisatie en instandhouding van een museum in Nederland, en in het bijzonder in en bij Huis Dedel aan de Prinsegracht 15 te ’s-Gravenhage, voor toegepaste kunst, ontwerp- en sierkunst alsmede voor uitingen van reclame; het organiseren en verzorgen van tentoonstellingen, zowel nationaal als internationaal; het uitgeven en verzorgen van publicaties, ook in digitale zin; het organiseren van bijeenkomsten en lezingen op het gebied van kunst en cultuur; de restauratie en onderhoud van het rijksmonument Huis Dedel, zulks mede met het oog op een duurzame exploitatie als museum.


Beleidsplan

*


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, voorzitter

De heer M.P. Fränkel, secretaris

De heer R.J.C. Neeleman

Mevrouw A.H. Talsma-Zinkweg

De heer R.G. Smith

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Geen, anders dan volgens de doelstelling.


Financiële verantwoording

2018


Budget lopend kalenderjaar

€ *


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Statuten Stichting Design Museum Dedel


Jaarverslagen

2018