Stichting the International Advertising and Design Database

KVK nummer: 60657995

RSIN nummer: 854002868


Doelstelling

Het ontsluiten en voor een breed publiek toegankelijk maken via internet van gegevens betreffende advertising en design.


Beleidsplan

Primair het bijwerken en ontsluiten van ter beschikking gestelde collecties.

Beleidsplan 2019-2024

Meerjarenplan 2023 – 2027 IADDB


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer M.F. Le Coultre, secretaris/penningmeester

De heer M.P. Fränkel, bestuurslid

De heer prof. P.A.W. Purvis, voorzitter

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

Het digitaliseren en ontsluiten van uitingen van advertising en design.


Financiële verantwoording

2018

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2022 IADDB


Budget lopend kalenderjaar

€ 20.000,–


Aanvraag

De stichting is een fondswervende instelling en geeft geen subsidies.


Statuten

Statuten van de Stichting the International Advertising & Design DataBase


Jaarverslagen

2017 2018

Jaarverslag 2022 IADDB