Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden Hilversum

KVK nummer: 41192046

RSIN nummer: 807597958


Doelstelling

Belangenbehartiging van de huurders woonachtig in de flat in Kerkelanden.


Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

De heer D.C. Vermaire, voozitter

De heer F.J.R. Hofhuis, penningmeester

Mevrouw H.M. Kamer, bestuurslid

Mevrouw C.M. Dreumer, bestuurslid

De heer G.J. van Lambalgen, bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Uitgeoefende activiteiten

*


Financiële verantwoording

pdf-download small

Overzicht Kerkelanden per 31.12.2018


Beleidsplan

2019


Statuten

Statuten van de Stichting Welzijnsbelangen Flat Kerkelanden Hilversum